Członkowie

Zarząd

Pierwsza Prezes

Zuzanna Gołębska

Urodziła się 11 marca 1997 r. w Oleśnicy. Maturę zdawała w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Główna założycielka Stowarzyszenia Evviva l’arte, od początku jego istnienia przewodnicząca Zarządowi. Trenerka Odysei Umysłu od 2015 r. i główna koordynatorka oleśnickiej OU. Jej drużyny trzykrotnie dostawały się na Eurofestiwal. Prywatnie studentka biologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Drugi Prezes

Jakub Jędrusiak

Urodził się 23 marca 1999 r. we Wrocławiu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Jeden ze współzałożycieli Stowarzyszenia Evviva l’arte, gdzie od początku jest zastępcą Zuzanny Gołębskiej. Koordynuje projekty Słuchowiska i Vincent. Członek pierwszej drużyny Odysei Umysłu w SanEl i Trener od 2018 r. Prywatnie student psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.

Członek Zarządu

Damian Wójcik

Urodził się 18 stycznia 1999 r. w Oleśnicy. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy. Jeden ze współzałożycieli i członek pierwszego Zarządu Stowarzyszenia Evviva l’arte. Odyseusz w naszej pierwszej drużynie. Koordynator projektu Z poezją na mury. Prywatnie student filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim

Lista Zrzeszonych

 1. Marta Błaszczak
 2. Wiktoria Bujnowicz
 3. Natalia Fligiel
 4. Pamela Głowińska
 5. Zuzanna Gołębska
 6. Jakub Jędrusiak
 7. Sabina Jędrusiak
 8. Michał Juszczyk
 9. Karolina Kowalska
 10. Dorota Lewicka
 11. Malwina Mickiewicz
 12. Julia Mroczkowska
 13. Patryk Muzyka
 14. Oliwia Nowakowska
 15. Karol Skalny
 16. Piotr Sakowski
 17. Joanna Szczepaniak
 18. Damian Wójcik
 19. Wiktoria Wójcik
 20. Adrianna Zawalnicka

Członkowie Honorowi

Członkostwo Honorowe to nasze najwyższe odznaczenie, które nadajemy osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sztuki, nauki i społeczności Stowarzyszenia Evviva l’arte. Ich postawy i działania uważamy za wzór dla siebie i innych, którym nasze cele leżą na sercu (i mózgu).

Stowarzyszenie CreoArte

Stowarzyszenie CreoArte to nyska organizacja zajmująca się prowadzeniem działalności artystycznej. Założone w roku 2017 przez grupę Nysan związanych z projektem Odyseja Umysłu i grupą teatralną otTAK. Założyciele stowarzyszeń Evviva l’arte i CreoArte wspierali się w działalności artystycznej na długo przed jej sformalizowaniem. Członkostwo honorowe zostało nadane ze względu na naszą wspólną historię, pomoc udzieloną nam w przeszłości, wielki potencjał, jaki dostrzegamy w Stowarzyszeniu CreoArte, a także nasze wspólne cele i metody dążenia do nich.

FB: https://www.facebook.com/creoartenysa/

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Karol Skalny

Członek Komisji

Pamela Głowińska

Członek Komisji

Dorota Lewicka