Członkowie

Zuzanna Gołębska
Główny Koordynator ds. komunikacji wewnętrznej

Natalia Fligiel
Główny Koordynator ds. komunikacji wewnętrznej

Jakub Jędrusiak
Główny koordynator ds. zarządu ogólnego

Damian Wójcik
Główny koordynator ds. zarządu ogólnego

Karol Skalny
Główny koordynator ds. komunikacji zewnętrznej

Piotr Sakowski
Główny koordynator ds. komunikacji zewnętrznej

Karolina Kowalska
Główny koordynator ds. finansowych

Dorota Lewicka
Główny koordynator ds. finansowych

Lista Zrzeszonych

 • Marta Błaszczak
 • Wiktoria Bujnowicz
 • Natalia Fligiel
 • Pamela Głowińska
 • Zuzanna Gołębska
 • Jakub Jędrusiak
 • Sabina Jędrusiak
 • Michał Juszczyk
 • Karolina Kowalska
 • Dorota Lewicka
 • Malwina Mickiewicz
 • Julia Mroczkowska
 • Patryk Muzyka
 • Karol Skalny
 • Piotr Sakowski
 • Joanna Szczepaniak
 • Damian Wójcik
 • Wiktoria Wójcik
 • Adrianna Zawalnicka

Członkowie Honorowi

Członkostwo Honorowe to nasze najwyższe odznaczenie, które nadajemy osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla sztuki, nauki i społeczności Stowarzyszenia Evviva l’arte. Ich postawy i działania uważamy za wzór dla siebie i innych, którym nasze cele leżą na sercu (i mózgu).

Stowarzyszenie CreoArte

Stowarzyszenie CreoArte to nyska organizacja zajmująca się prowadzeniem działalności artystycznej. Założone w roku 2017 przez grupę Nysan związanych z projektem Odyseja Umysłu i grupą teatralną otTAK. Założyciele stowarzyszeń Evviva l’arte i CreoArte wspierali się w działalności artystycznej na długo przed jej sformalizowaniem. Członkostwo honorowe zostało nadane ze względu na naszą wspólną historię, pomoc udzieloną nam w przeszłości, wielki potencjał, jaki dostrzegamy w Stowarzyszeniu CreoArte, a także nasze wspólne cele i metody dążenia do nich.

FB: https://www.facebook.com/creoartenysa/

Komisja Rewizyjna

Sabina Jędrusiak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiktoria Bujnowicz
Członek Komisji

Patryk Muzyka
Członek Komisji