Członkowie honorowi

Członkowie honorowi to osoby fizyczne lub prawne, które przyczyniły się do realizacji celów Stowarzyszenia, bądź wsparły je w jakiś szczególny sposób. Jest to nasza forma podziękowania za działalność na rzecz rozwoju twórczości i kreatywnego nauczania.

Stowarzyszenie CreoArte

Stowarzyszenie CreoArte to nyska organizacja zajmująca się prowadzeniem działalności artystycznej. Założone w roku 2017 przez grupę Nysan związanych z projektem Odyseja Umysłu i grupą teatralną otTAK. Założyciele stowarzyszeń Evviva l’arte i CreoArte wspierali się w działalności artystycznej na długo przed jej sformalizowaniem. Członkostwo honorowe zostało nadane ze względu na naszą wspólną historię, pomoc udzieloną nam w przeszłości, wielki potencjał, jaki dostrzegamy w Stowarzyszeniu CreoArte, a także nasze wspólne cele i metody dążenia do nich.